ITP Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: sunnuntai 30.3.2014 klo 14.00
Paikka: verkkokokous (jokainen osallistuu omalla tietokoneellaan)
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tämän linkin kautta viimeistään 27.3.

Esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten määrä tulevalle kaudelle
9. päätetään millä tavalla yhdistyksen tuleva vuosikokous
kutsutaan koolle
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. kokouksen päättäminen