ITP Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 21.2.2015 klo 14 verkkokokouksena.

Ilmoittautuminen: http://goo.gl/9wmNrI .
ESITYSLISTA:
 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten määrä tulevalle kaudelle
9. päätetään millä tavalla yhdistyksen tuleva vuosikokous
kutsutaan koolle
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. kokouksen päättäminen