VUOSIKOKOUS 2016


ITP Suomi ry Sääntömääräinen vuosikokous 

su 28.2.2016 klo 14
Skype-verkkopalaveri

Ilmoittautuminen (viimeistään to 25.2.)


ESITYSLISTA

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
    myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja     menoarvio,liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten määrä tulevalle kaudelle
9. päätetään millä tavalla yhdistyksen tuleva vuosikokous kutsutaan koolle
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoustelemaan kotisohvalta! :)